Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Info pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

Dovoľte mi, aby som Vás pozval ako vystavovateľa na našu poslednú tohtoročnú vzdelávaciu akciu, na Smolenický zámok.

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora, 5-6.12.2015, Smolenice. Želáme si, aby táto akcia bola pre Vás a Vašu firmu prínosom.

V prípade Vášho záujmu, prosím kontaktujte: prezident@savlmz.sk, informáciu pre vystavovateľov si môžete stiahnuť tu. Ďalšie informácie nájdete na nových webových stránkach smolenice.savlmz.sk.

Teším sa na stretnutie na zámku..

Robert Mako 01MVDr. Róbert Maňko
prezident SAVLMZ