Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Registračné informácie

REGISTRÁCIA BUDE OTVORENÁ 9.NOVEMBRA !

Registračné poplatky

Max 100 účastníkov (z toho študenti len členovia SAVLMZ max 10) - hlavná prednášková miestnosť, registrácia je platná až po zaplatení vložného!

Registračné poplatky na kongres
Hlavný program, 5-6.12.2015
Stomatológia, 6.12.2015

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Štandardný registračný poplatok
(Stomatológia - registrácia je možná len pre účastníkov víkendového programu!)

Platba na mieste v hotovosti/kartou v eurách
(Pri naplnení kapacity prednáškových miestností, bude umožnený vstup len účastníkom zo Zoznamu!)

 

Hlavný program

Hlavný program + Stomatológia

Hlavný program

Hlavný program + Stomatológia

Doktor - Člen SAVLMZ(ČAVLMZ)*

85€

105€

105€

125€

Doktor - Nečlen

115€

135€

135€

155€

Študent**- Člen SAVLMZ

25€

35€

40€

50€

*Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť v čase konania kongresu riadnym členom SAVLMZ. Svoje aktuálne členstvo si môžete skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti stránky.
**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť doklad (ISIC karta, potvrdenie študentského oddelenia), že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného alebo postgraduálneho štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.

Vložné zahŕňa (je nedeliteľné)
Vstup na prednášky (poriadie podľa úhrady vložného), Zborník prednášok, Občerstvenie počas prestávok, Obed v sobotu(doktori), Prístup do e-zborníka, Knižka Medicína drobných cicavcov(doktori)

Sprievodné akcie

Motivačný seminár SAVLMZ - „Aké by to bolo dosahovať svoje ciele efektívnejšie, mať harmonické vztahy a viac sa tešiť zo života?“
4.12.2015, Smolenický zámok - max 40 účastníkov
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Člen SAVLMZ*
účastník víkendového programu

Člen SAVLMZ*
len piatkový seminár

Nečlen SAVLMZ

Interpretácia rӧntgenogramov hrudnej dutiny psa a mačky

40€

85€

135€

 logo Vcelovina - rozšírená ochutnávka po skončení seminára

 v cene vložného

 v cene vložného

 v cene vložného

*Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť v čase konania kongresu riadnym členom SAVLMZ. Svoje aktuálne členstvo si môžete skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti stránky
Vložné zahŕňa (je nedeliteľné)
Vstup na seminár a praktické cvičenia, Občerstvenie počas prestávok, Obed, Rozšírená ochutnávka Včeloviny

Strava

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci / vystavovatelia

Lístky pre hostí

Obed - piatok, 4.12.2015 - účastníci piatkového seminára majú obed v cene vložného.

9,20€

--

logo Vcelovina - rozšírená ochutnávka po skončení seminára (účastníci Motivačného seminára SAVLMZ v cene vložného)

19,00€

19,00€

Večera - piatok, 4.12.2015

8,80€

--

Raňajky - sobota, 5.12.2015 (švédske stoly) - ubytovaní hostia na Smolenickom zámku v cene izby

6,00€

--

Obed - sobota, 5.12.2015 - veterinárni lekári zaradení do zoznamu účastníkov (on-line registrácia, uhradené vložné) majú sobotný obed v cene vložného.

9,20€

9,20€

Sobotný spoločenský večer

25,00€

30,00€

Raňajky - nedeľa, 6.12.2015 (švédske stoly) - ubytovaní hostia na Smolenickom zámku v cene izby

6,00€

6,00€

Obed - nedeľa, 6.12.2015

9,20€

9,20€

Ako sa zaregistrovať

Na seminár a kongres sa prihlásite jednine vyplnením on-line formulára.

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na Vašu emailovú adresu zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na účet organizátora sa Vaša registrácia stáva záväznou a svoje meno uvidíte v Zozname účastníkov. Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukážky KVL SR (vydané pre rok 2015). Poukážky musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti v €/kartou.
Členovia SAVLMZ, ktorí si uhradili členský príspevok po roku 2013, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate tak možmosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, prispevok je platný 365 dní od dňa úhrady.

Spôsob platby

Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPaytp ep1
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club)payments
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

Storno poplatky

Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na seminári alebo workshopoch, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 29.novembra 2015 – 16€, po 30.novembri 2015 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€.

V prípade zrušenia semináru alebo workshopov z dôvodov bez vplyvu organizátora Chirurgických dní Dr. Juraja Fajnora, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Registrácia

bude umiestnená na recepcii Smolenického zámku a bude otvorená nasledovne:

Piatok   4.decembra      09:00 – 09:30 (len pre úťastníkov Motivačného seminára SAVLMZ)
                                                  17:00 – 20:00 (len pre účastníkov kongresu a vystavovateľov ubytovaných na zámku)
Sobota 5.decembra      08:00 – 18:00
Nedeľa 6.decembra      09:00 – 12:45 

ZAREGISTRUJTE SA UŽ TERAZ, KÝM SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA!