Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Odborný program

Chirurgia drobných cicavcov

Sobota, 5.12.2015

08:00 - 09:00   Registrácia
09:00 - 10:30   Anestézia  a analgézia u drobných cicavcov
10:30 - 11.00    Prestávka
11:00 - 11:50    Pooperačná starostlivosť
11:50 - 12:40    Chirurgické zákroky na koži
12:40 - 13:40    Obed
13:40 - 14:10    State of Art Lecture: "Neurobiológia mozgu - Od patológie ku kognitívnemu deficitu psov"  (MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave)
14:10 - 15:00   Chirurgické zákroky na uchu
15:00 - 15:50    Kastrácie samcov
15:50 - 16:20    Prestávka
16:20 - 17:10    Kastrácie samíc
17:20 - 18:30    Plénum SAVLMZ
20:00 - 02:00    Spoločenský večer

Nedeľa, 6.12.2015

09:00 - 09:50   Chirurgické zákroky na gastrointestinálnom trakte
09:50 - 10:40   Inzulinóm a hyperadrenokorticizmus
10:40 - 11:10   Prestávka
11:10 - 12:00   Chirurgické zákroky na uropoetickom aparáte
12:00 - 13:00   Obed

Stomatologický blok (samostatný program v nedeľu poobede):

13:00 - 15:00  Ochorenia rezákov a ich riešeni, Menežment periapikálnych/faciálnych abscesov