Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Motivačný seminár SAVLMZ

Všetci sme v živote zažili situácie kedy sme veci zvládali s ľahkosťou a mali pocit, že nám patrí celý svet a rovnako situácie, kedy to tak celkom nebolo.
Položili ste si niekedy otázku: „Ako je to možné ?“ alebo „Aké by to bolo dosahovať svoje ciele efektívnejšie, mať harmonické vztahy a viac sa tešiť zo života ?“
Každé ráno vstávate, žijete svoj život, vykonávate prácu, ktorá vás živí a vo vnútri sa zaoberáte otázkou ako sa posunúť ďalej (kariérne, vo vzťahoch, osobnom rozvoji) ... alebo túžite lepšie rozumieť sebe a ľuďom okolo vás. 

Chcete objaviť a využiť svoj vlastný potenciál a vnútornú silu pre to, aby ste žili život podľa svojich predstáv a dosahovali svoje ciele ?

 
motivacny seminar video

Naučíte sa komunikovať sami so sebou a interpretovať si životné situácie tak, aby ste nachádzali nové možnosti a riešenia. Zlepšíte svoju komunikáciu s ostatnými a tým zlepšíte svoje vzťahy.

Časový harmonogram, Piatok 4.12.2015, Smolenický zámok:

9.00 – 9.30        registrácia

9.30 – 10.00     PRACOVNÉ RAŇAJKY (možno vo veži) Smolenického zámku

10.15 – 11.00   Zvýšenie vnútornej motivácie pracovať na sebe a osobnostne a profesionálne rásť

 Zodpovedanie základnej vnútornej otázky : „PREČO ?“  
„Prečo je to pre mňa dôležité ?", „Čo mi to prinesie  ?" 

Za každým cieľom je SKUTOČNÝ CIEĽ/MOTÍV (nejaký pocit, zlepšenie života ...)
Definovanie motívu je kľúčovým faktorom pre odhodlanie prekonávať v živote prekážky, prekračovať zónu komfortu a pracovať na sebe. Pokiaľ motív nie je jasný a netvorí základ pre následné stanovenie si cieľov, ľudia často zlyhávajú.

11.15 – 13.00    Stanovenie / Vyjasnenie cieľov  

Najdôležitejším faktorom pre úspech v živote je presne vedieť, čo chceme. Ide o jasné, konkrétne a merateľné ciele sprevádzané pálčivovu túžbou ich dosiahnuť. Primárnou príčinou zlyhania alebo rutiny v živote sú nejasnosti a zmätok v cieľoch.
V tejto časti sa zameriame na definovanie cieľov, ktoré však vychádza z už predtým zodpovedanej otázky „PREČO“

13.00 – 14.00    OBED

14.00 – 16.45     Rozvoj komunikačných zručností

V súčasnej dobe sa kvalita života rovná kvalite komunikácie

Komunikácia

  • Vnútorná (komunikácia so sebou samým)
  • Vonkajšia ( komunikácia s ostatnými) 

Vnútorná komunikácia
tvorí ju všetko, čo si v duchu hovoríme, predstavujeme a prežívame so sebou samým, ako vnímame život, seba, veci okolo seba, okolnosti a situácie, ako spolu komunikujeme

Vonkajšia komunikácia
komunikácia navonok, prostredníctvom ktorej sa dorozumievame s vonkajším svetom, naše slová, mimika, reč tela, komunikovať presvedčivo, vedieť ako komunikovať, byť špecialistom na ľudskú myseľ
základom je postoj pri komunikácii, založený na nasledujúcich princípoch
a.) pochopenie
b.) nebrať nič osobne

Komunikácia je sila. Tí, ktorí ju vedia účinne využívať, môžu zmeniť nielen svoje vlastné vnímanie okolitého sveta, ale aj spôsob, akým okolitý svet vníma ich.
Vonkajšia komunikácia

  • definuje úroveň vašich úspechov s inými ľuďmi – naše vzťahy

Vnútorná komunikácia

  • definuje úroveň vášho vnútorného prežívania
  • vaše pocity nie sú dôsledkom udalostí, ktoré sa dejú vo vašom živote  - ale toho, ako si interpretujete to, čo sa okolo vás deje
  • kvalita nášho života nie je určená tým, čo sa okolo vás deje, ale tým, ako to vnímame

My rozhodujeme o tom, ako sa budeme cítiť, ako budeme konať podľa toho, aký spôsob vnímania svojho života si vyberieme. Všetky veci majú len taký význam, aký im prisúdime.

V tejto časti by sme sa zamerali aj na konkrétny tréning ako nemyslieť za zákazníka a správnym spôsobom na základe funkčných princípov komunikácie zákazníkovi predstraviť službu/produkt, ktorý vyrieši jeho potrebu. 

Bude to interaktivne, budeme počúvať, brániť sa, útočiť, čitať myšlienky, predpokladať, analyzovať...