Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Vladimír Jekl

Vladimír Jekl

MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Drobné cicavce)
European Recognized Specialist in Zoological Medicine (Small Mammal)

 Vladimír Jekl promoval na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 2002, kde je momentálne aj zamestnaný na Klinike chorôb vtákov, plazov a drobných cicavcov FVL VFU Brno ako odborný asistent. V roku 2006 získal titul PhD. v odbore stomatológie drobných cicavcov. V roku 2009 sa stal európsky uznávaným špecialistom v odbore medicíny malých cicavcov a získal titul „Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal), čo predstavuje najvyšší klinický titul v danom odbore v Európe. V roku 2014 splnil požadované kritériá ECZM a titul „Diplomate“ mu bol predĺžený o ďalších 5 rokov. Od r. 2015 je aj vyučujúcim (adjunct professor) na Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Purdue University, USA.

Ako prednášajúci sa zúčastňuje nielen teoretickej a praktickej výučby študentov VFU Brno, ale aj postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov v Českej republike, Európe a USA. Ako prednášajúci alebo vyučujúci workshopu bol pozvaný na mnoho českých aj zahraničných kongresov, vrátane konferencií KVL ČR, ČAVLMZ, BSAVA, WSAVA, WVC, WVDC, EVECCS, GMAE, DGT, GSAVA, Baltského kongresu a mnohých ďalších.

Je autorom alebo spoluautorom viac než 300 publikácií týkajúcich sa problematiky medicíny exotických zvierat. Je spoluautorom BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed. (1 kapitola); BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry (2 kapitoly) a Klinickej toxikológie (1 kapitola).

V praxi sa venuje výlučne medicíne malých cicavcov a jeho hlavnými špecializáciami sú chirurgia mäkkých tkanív, stomatológia, zobrazovacie metódy a interná medicína týchto živočíšnych druhov. Je konzultantom klinických prípadov pre kolegov z praxe a uznávaným špecialistom v očiach chovateľskej verejnosti.