Zóna registrovaných členov a navštevníkov

KONTAKTNÉ ÚDAJE

SAVLMZ logo erko CB2

Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
Chirurgia drobných cicavcov
Smolenický zámok
5.-6. December 2015

Kontakt na hlavného organizátora kongresu:
účastníci kongresu: info@savlmz.sk

vystavovatelia: vystavovatelia@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – prezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128

Základné informácie

Základné informácie

Základné informácie o Slovensku.

Cestovanie na miesto kongresu, po meste a krajine

Cestovanie na miesto kongresu, po meste a krajine

Informácie o možnostiach dopravy.