Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Organizátor

SAVLMZ logo erko CB

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

vznikla ako nástupnícka asociácia Československej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ČSAVLMZ) v roku 1993. Jej prvým prezidentom sa stal po jej vzniku MVDr. Gabriel Varga, ktorý bol aj spoluzakladateľom ČSAVLMZ. Tá vznikla ako reakcia na zmenené spoločenské pomery ako aj potrebu zvyšovania úrovne informovanosti členov novovzniknutých veterinárnych komôr v Čechách a na Slovensku.

Hlavnou náplňou činnosti SAVLMZ, našej terajšej asociácie, bolo od jej začiatku (a je aj po dnes) organizovanie ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú liečením malých zvierat. Snažíme sa propagovať prácu našich členov, zviditeľňovať ich praxe prostredníctvom webových stránok asociácie. Naši členovia sú zároveň členmi európskej (FECAVA) a svetovej (WSAVA) asociácie, čo im umožňuje využívať výhody členstva prakticky na celom svete.

LOGO RC
   náš Generálny sponzor, nám výdatne napomáha vykonávať tieto aktivity.

 

História Chirurgických dní

História Chirurgických dní

Smolenický zámok nás hostí už 16 rokov.

Motivačný seminár SAVLMZ

Motivačný seminár SAVLMZ

4.12.2015 (piatok), Smolenický zámok